6 / 10
Amelia Walicka w celi w muzeum przy ul. Rakowieckiej

© fot. Jarosław Wróblewski