7 / 10
Amelia Walicka przy gablocie poświęconej jej ojcu

© fot. Jarosław Wróblewski