7 / 8
Latarnia Czołpino
Usytuowana pomiędzy Łebą a Rowami w Słowińskim Parku Narodowym, została wzniesiona na 55-metrowej wydmie. Mieści się w odległości 1 km od brzegu, co jest niezbyt częste w przypadku latarń morskich. Ma wysokość 25 metrów, lecz dzięki wydmie (55 m n.p.m) światło widać z odległości ponad 40 km. Dawniej w okolicy znajdowała się Rakietowa Jednostka Wojskowa i latarnia nie była udostępniana zwiedzającym.
+

© Henryk Sadura | Shutterstock