2 / 7
Góreckie Dni Młodości (3-9 lipca)
Spotkanie dla młodych organizowane przez misjonarzy Świętej Rodziny w sanktuarium w Górce Klasztornej. To czas konferencji, spotkania z ludźmi, warsztatów oraz koncertów. Więcej informacji: facebook.com/GoreckieDniMlodosciMSF.
+

© Góreckie Dni Młodości 2023