6 / 7
Exodus Młodych (22-25 sierpnia)
To spotkanie dla młodych odbywa się w Zwierzyńcu na Roztoczu i jest organizowane przez diecezję zamojsko-lubaczowską. Nie zabraknie na nim modlitwy, świadectw, pracy w grupach. Wśród gości spotkania: Arkadio, zespół 2 Tm 2,3, ks. Paweł Kowalski SJ. Strona wydarzenia: exodusmlodych.pl.
+

© Exodus Młodych 2023