3 / 12
Saletyńskie Spotkanie Młodych (3-6 lipca)
„Wstań i idź” to hasło 36. Saletyńskiego Spotkania Młodych organizowanego w podkarpackim Dębowcu. Te cztery dni wypełnione są modlitwą, konferencjami i warsztatami przeznaczonymi dla młodych. Nad całym spotkaniem czuwa Matka Boża z La Salette i księża saletyni. Szczegóły na: spotkania.saletyni.pl.
+

© Saletyńskie Spotkanie Młodych