6 / 12
ChwałaMU 2023 (8 lipca)
ChwałaMU to 6 godzin nieustannego uwielbienia, modlitwy o uzdrowienie, głoszenia Słowa. W tym roku odbędzie się na Tarczyński Arena Wrocław. Wśród prowadzących spotkanie jest znany ewangelizator Marcin Zieliński i muzyk Adam Sztaba. Więcej na: rozpalwiare.pl/chwalamu.
+

© ChwałaMU 2023