7 / 12
Franciszkańskie Spotkanie Młodych (23-29 lipca)
To jedne z najstarszych spotkań dla młodzieży. Organizowane są przez franciszkanów konwentualnych. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Droga” w Kalwarii Pacławskiej. To nawiązanie do podróży, którą odbyła Maryja do Elżbiety. W czasie spotkania można wziąć udział w różnych warsztatach: o liturgii, komunikacji, asertywności czy plecenia różańców. Więcej na: fsm.franciszkanie.pl.
+

© Franciszkańskie Spotkanie Młodych 2023