9 / 12
Golgota Młodych (24-27 sierpnia)
Kolejna propozycja od franciszkanów, ale tym razem kapucynów. Spotkanie odbędzie się w Serpelicach nad Bugiem pod hasłem „Młode wino”. Organizowane jest od 2007 roku. Młodzi mieszkają na polu namiotowym. W centrum każdego dnia stoi Eucharystia. Szczegóły na: golgotamlodych.pl.
+

© Golgota Młodych 2023