2 / 7
Kaplica Matki Bożej Studzieniczańskiej - widok od strony jeziora

© Sergej Razvodovskij | Shutterstock