4 / 7
Kaplica Matki Bożej Studzieniczańskiej
Z przodu pamiątkowy głaz przy dębie papieskim.
+

© Lech CHAREWICZ/East News