10 / 12
„Carte Blanche”
Chce zapamiętać jak najwięcej – liczy przystanki z domu do pracy, sprawdza układ kluczy do sal lekcyjnych. O swojej chorobie mówi tylko jednemu przyjacielowi. Przez wiele miesięcy udaje mu się pracować w taki sposób, że nikt się nie zorientował, że Kacper nie widzi. Nauczyciel ma przed sobą ważny cel – doprowadzić swoją klasę do matury.
+

© Kadr z filmu