2 / 8
Wędrowanie szlakiem "Tajemnice światła" jest okazją do poznawania Boga, historii i przyrody naszej pięknej ziemi, na trasie liczącej niemal 170 km – prowadzącej przez ciekawe miejscowości powiatu ełckiego, Puszczę Augustowską, rezerwaty przyrody oraz Wigierski Park Narodowy.
+