4 / 8
Trasę szlaku "Tajemnice zawierzenia" wyznacza spływ kajakowy, który ks. Karol Wojtyła rozpoczął wraz z młodymi naukowcami krakowskiego środowiska akademickiego, na stałe współpracującymi z ich duchowym opiekunem, 19 lipca 1954 r. W spływie wzięło udział 9 osób, które wraz z "Wujkiem" do augustowskiej mety dopłynęło szczęśliwie 31 lipca 1954 r.
+