5 / 8
Pielgrzymowanie kajakowym szlakiem papieskim "Tajemnice zawierzenia" z Wigier do Studzienicznej – poprzez Maćkową Rudę, Budę Ruską, Okółek, Łozki, Frącki, Jałowy Róg, Mikaszówkę – jest szczególną okazją do poznawania Boga, historii i przyrody na trasie liczącej ponad 140 km. Ważne jest tu znalezienie czasu na rozważanie przesłania, jakie Jan Paweł II pozostawił w swoich wielkich aktach – "Tajemnicach zawierzenia". To m.in. akt osobistego zawierzenia Jana Pawła II Matce Bożej.
+