5 / 11
Po adoracji: „Jak Jezusowi udaje się zmieścić w tej małej okrągłej rzeczy?”. Matylda, 3,5 roku
+

© fizkes I Shutterstock