2 / 9
Ojców: Kaplica św. Józefa „Na wodzie”
Ojcowski Park Narodowy położony na północny wschód od Krakowa i na południowy zachód od Katowic to nie tylko wspaniałe i unikalne formacje skalne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Szlak Orlich Gniazd i zamek Pieskowa Skała, ale również mniej znana kaplica św. Józefa „Na wodzie”. Znajdziemy ją przy samym wejściu do parku narodowego od strony miasteczka Skała. Drewniana kaplica ma nieco ponad 120 lat i powstała w miejscu dawnych łazienek zdrojowych. Dlaczego zbudowano ją wodzie? Niezupełnie był to zamysł zwiększający atrakcyjność turystyczną. Na ziemi ojcowskiej wchodzącej w skład zaboru rosyjskiego i stanowiącej obszar przygraniczny z należącą do Austrii Galicją, po powstaniu styczniowym władze carskie wydały zakaz budowy nowych świątyń. Niewielką kaplicę wybudowano więc na palach (później zamienionych betonowymi słupami) nad potokiem. Kaplica poświęcona św. Józefowi ma kształt krzyża o długości 11 m i szerokości 5 m. Całość wieńczy wieżyczka, przypominająca kościoły alpejskie w Austrii, Szwajcarii i Bawarii. Świątynia ma trzy małe ołtarze przypominające kształtem regionalną architekturę z okolic Ojcowa. W centralnym miejscu znajduje się obraz Matki Bożej Wspomożenia, namalowany w 1901 r. przez jedną z kuracjuszek sanatorium w Ojcowie. Obok kaplicy znajduje się źródło wodne św. Jana Nepomucena. W każdą niedzielę w świątyni odprawiane są msze święte.
+

© JohnKruger | Shutterstock