3 / 9
Kraków: Kaplica św. Małgorzaty i Judyty na Salwatorze
Pozostajemy w Małopolsce i trafiamy na dłuższy przystanek w Krakowie. Tym razem jednak nie udajemy się na Wawel lub Rynek, ale do dzielnicy Zwierzyniec, nieopodal klasztoru norbertanek. Droga od klasztoru w górę prowadzi do wzgórza Sikornik (ul. Bronisławy 8). Piękna, drewniana i barokowa kaplica zbudowana została w latach 1689-90 na planie ośmiokąta. Obecnie jest częścią  Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej. Według części historyków, wzgórze było jeszcze w czasach przedchrześcijańskich miejscem kultu pogańskiego, stąd kaplica nazywana jest w Krakowie „Gontyną”. Świątynia jest otwarta w okresie letnim, zazwyczaj od maja do początku października. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Chrystusa Salwatora, pędzla Ludomira Slendińskiego. Przedstawia on Jezusa na tle krajobrazu Zwierzyńca oraz klasztoru norbertanek. Nad nim umieszczony jest mniejszy obraz  Matki Bożej z Dzieciątkiem w typie MB Śnieżnej (Salus Populi Romani), której oryginał znajduje się w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Dwa ołtarze boczne są pamiątką po pierwotnych ołtarzach, poświęconych św. Małgorzacie, Helenie i Justynie. Obecnie są to ołtarze przeniesione na początku lat sześćdziesiątych XX w. z kościoła św. Wojciecha na rynku krakowskim.
+

© Albin Marciniak/East News