6 / 9
Kudowa Zdrój: Kaplica czaszek
W Czermnej, części znanego uzdrowiska leżącego na pograniczu Gór Stołowych i Pogórza Orlickiego, znajdziemy jedną z bardziej nietypowych polskich kaplic. Jej budowę rozpoczął pod koniec XVIII w. czeski proboszcz miejscowej parafii, ks. Václav Tomášek. Historia związana z kaplicą jest nieco makabryczna: duchowny pewnego dnia w skarpie pod dzwonnicą swojego kościoła znalazł wystające z ziemi ludzkie kości. Gdy wezwał grabarzy, odkryli oni masową mogiłę pochodzącą jeszcze z czasów wojny trzydziestoletniej w XVII w. i wojny siedmioletniej w połowie XVIII w., do której dołożono szczątki ofiar epidemii cholery na ziemi kłodzkiej. Ks. Václav pragnąc upamiętnić zmarłych, kazał pracowicie odkopać wszystkie kości, oczyścić je i umieścić w specjalnie zbudowanej kaplicy. Budowano ją przez 20 lat, a w testamencie duchowny zażyczył sobie, aby także jego szczątki pozostały w świątyni. Wszystkie ściany późnobarokowej kaplicy wypełniają czaszki i piszczele. Na środku umieszczono ołtarz z krucyfiksem. Na ścianach znajdują się dwie figury aniołów trzymających tablice z napisami: „Powstańcie z martwych” i „Pójdźcie pod sąd”.
+

© Dziajda | Shutterstock