9 / 9
Perzowa Góra: Kaplica św. Rozalii
Kolejna mniej znana i ukryta kaplica leży na uboczu szlaków w Górach Świętokrzyskich w rezerwacie przyrody w Suchedniowsko-Oblęgorskim Parku Krajobrazowym w gminie Strawczyn (powiat kielecki). Kaplica poświęcona świętej z Sycylii żyjącej w XII w. i uznawanej za patronkę wybawiającą od zarazy wygląda jak ukryta grota lub leśny bunkier. Wykuto ją w XVII lub XVIII w. wewnątrz dużego głazu. Przez wieki zmierzały tam pielgrzymki i miały miejsce uzdrowienia, nie wybudowano jednak większego sanktuarium. W niewielkiej kaplicy znajdują się dzisiaj dwa ołtarze: poświęcony św. Rozalii i drugi, z kopią wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w koronach.
+

© Grzegorz Pietrzak/Wikipedia | CC BY 2.5