4 / 5
Wielki Czwartek/Czwartek Męki Pańskiej
Wydaje się stosowne, by dzień poprzedzający obchody Męki Pańskiej nazywać „Wielkim”. Jest to popularny wybór wśród krajów słowiańskich. Kraje zachodnie opowiadają się raczej za „Świętym Czwartkiem”, a Ukraińcy określają to wydarzenie mianem „Czwartku Męki Pańskiej”.
+

© Rick Schroeppel | Shutterstock