2 / 10
„Bóg nie umarł”
Radisson, wykładowca filozofii, jest zaciekłym ateistą. Nakłania studentów do podpisania się pod cytatem Nietzschego: „Bóg umarł”. Jeśli ktoś nie zgadza się z myślą filozofa, powinien opuścić zajęcia albo udowodnić, że jest inaczej. Josh, jako jedyny z grupy, zdecyduje się podjąć wyzwanie.
+

© 2014 - Pure Flix Entertainment