3 / 9
Trzy kopuły
Trzy kopuły symbolizują Trójcę Świętą: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Na zdjęciu dwunastowieczny sobór katedralny Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pskowie (Rosja).
+

© Shutterstock