5 / 9
Siedem kopuł
Siedem kopuł symbolizuje siedem sakramentów (chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo), siedem soborów ekumenicznych i siedem cnót głównych (wiara, nadzieja i miłość oraz roztropność, umiarkowanie, męstwo i sprawiedliwość). Na zdjęciu słynny sobór katedralny Zaśnięcia Matki Bożej (Uspieński) należący do Ławry Peczerskiej w Kijowie.
+

© Shutterstock I Havoc