7 / 9
Trzynaście kopuł
Trzynaście kopuł symbolizuje Chrystusa (największa, centralna kopuła) i dwunastu apostołów (Piotr, Andrzej, Jakub i Jan synowie Zebedeusza, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, Jakub, Juda Tadeusz, Szymon Kananejczyk zwany Gorliwym, Maciej). Tutaj sobór katedralny św. Andrzeja w Patras w Grecji.
+

© Shutterstock