9 / 9
Trzydzieści trzy kopuły
Trzydzieści trzy kopuły to nawiązanie do liczby lat ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Cerkwi o takiej liczbie kopuł jest bardzo niewiele. Najsłynniejszą jest cerkiew Przemieniania Pańskiego w ławrze Przemienienia Pańskiego w Sierafimowiczu w Rosji.
+

© Shutterstock