1 / 12
Silny jak Piotr
Piotr to „skała”, na której Bóg zbudował swój Kościół. Jest rybakiem, o muskularnej budowie. Lecz jego siła przewodzenia Kościołowi i przyjęcia męczeństwa była darem łaski Pana Jezusa.
+

© El Greco- Public domain