10 / 12
Pokorny jak Szymon
Szymon Zelota ściśle przestrzegał prawa żydowskiego. Jednak będąc człowiekiem pokornym i widząc, że proroctwa spełniły się w Jezusie, nawraca się i zostaje apostołem.
+

© El Greco- Public domain