11 / 12
Jakub – budowniczy mostów
Jakub Młodszy jest krewnym Jezusa. Więzy krwi łączące go z Matką Bożą przez jej siostrę, a swoją matkę, Marią Kleofasową, pomagają mu łączyć ze sobą różnych wyznawców Jezusa.
+

© El Greco- Public domain