12 / 12
Wytrwały jak Paweł
Paweł nie był jednym z Dwunastu, jednak nazywa się go „Apostołem Narodów”. Paweł poświęca się bezgranicznie głoszeniu Ewangelii. Staje się „wszystkim dla wszystkich”, zdobywając łaskę Nieba dla siebie i innych.
+

© El Greco- Public domain