3 / 12
Praktyczny jak Mateusz
Celnik, człowiek czynu, przyzwyczajony do rozwiązywania problemów. Przechodzi prosto do rzeczy, o czym świadczy Ewangelia jego autorstwa.
+

© El Greco- Public domain