4 / 12
Racjonalny jak Tomasz
Tomasz jest myślicielem, który domaga się wyjaśnień i chce wszystkiego sam dotknąć. Stając przed Zmartwychwstałym, oddaje mu się bezgranicznie i składa prosty, ale jakże głęboki akt miłości: „Pan mój i Bóg mój”.
+

© El Greco- Public domain