5 / 12
Odważny jak Andrzej
Starszy brat Piotra, zaciąga się w służbie Jezusowi. To on wkracza w trudnych sytuacjach, pozwalając Panu Jezusowi czynić cuda.
+

© El Greco- Public domain