9 / 12
Delikatny jak Juda Tadeusz
„Tadeusz” oznacza osobę o walecznym sercu. Jednak Juda nosi przydomek „Lebbeus”, oznaczający człowieka o delikatnym sercu.
+

© El Greco- Public domain