1 / 8
Bazylika Matki Bożej Anielskiej
Inna jej nazwa: Papieska Bazylika Najświętszej Marii Panny od Aniołów (wł. Basilica Santa Maria degli Angeli). Została wzniesiona na polecenie papieża Piusa V w latach 1569-1679. Powstała, by chronić pierwsze miejsce związane z działalnością św. Franciszka, który wzniósł tu malutki kościółek z apsydą. Dziś ta niewielka kaplica (Porcjunkula) znajduje się we wnętrzu bazyliki.
+

© Wikipedia | CC BY-SA 3.0