2 / 8
Porcjunkula
Św. Franciszek dosłownie potraktował wezwanie do „odbudowy Kościoła”. W XIII wieku otrzymał w darze od benedyktynów kaplicę i odbudował ją własnymi rękami. Maleńki kościółek po śmierci Biedaczyny z Asyżu stał się miejscem jego kultu. Ciekawostka: wierna kopia Porcjunkuli znajduje się w zespole kościelno-klasztornym franciszkanów reformatów w Wieliczce.
+

© Alekjds/Wikipedia | CC BY-SA 4.0