3 / 8
Bazylika św. Franciszka
Jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych chrześcijaństwa. Znajduje się tu wiele późnośredniowiecznych fresków autorstwa mistrzów reprezentujących najlepsze szkoły XIII i XIV w. (m.in. Cimabuego, Giotta i Lorenzettiego). Przede wszystkim jednak można tu nawiedzić grób św. Franciszka, odnaleziony w 1818 r. (do tego czasu nie było wiadomo, gdzie dokładnie pochowano Biedaczynę z Asyżu). Bazylika została zbudowana, co brzmi paradoksalnie, na Wzgórzu Piekielnym, gdzie w czasach rzymskich wykonywano wyroki na skazańcach.
+

© Gunnar Bach Pedersen/Wikipedia | Domena publiczna