6 / 8
Erem w Carceri
To pustelnia na stokach Monte Subasio (na wysokości 791 m n.p.m.). Sanktuarium związane z działalnością św. Franciszka zostało wraz z Asyżem wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2000 roku. W pobliżu znajdują się naturalne groty zamieszkiwane przez pustelników już w czasach wczesnochrześcijańskich. Grot używali też pierwsi towarzysze św. Franciszka (jak Leon, Idzi z Asyżu czy Andrzej ze Spello). Dziś w pustelni mieszkają dwie wspólnoty: franciszkanie oraz klaryski misjonarki od Najświętszego Sakramentu.
+

© Superchilum/Wikipedia | CC BY-SA 3.0