7 / 8
Kościół Santa Maria sopra Minerva
Znajduje się w miejscu, gdzie wcześniej istniała rzymska świątynia Minewry (wzniesiona w I wieku n.e. przez braci Tiro i Cesjusza Prisco). W okresie średniowiecza znajdowały się tu biura władz miejskich oraz więzienie. W 1539 roku na polecenie papieża Pawła III dawną świątynię zaadaptowano na kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.
+

© trolvag/Wikipedia | CC BY-SA 3.0