1 / 10
Ochotnicy w drodze na kolej z Cytadeli ul. Białostocką na Dworzec Wileński w Warszawie.
+

© Muzeum Narodowe w Warszawie