10 / 10
Żołnierka na posterunku.
+

© Muzeum Narodowe w Warszawie