3 / 10
Sanitariuszki PTCK przy łóżku żołnierza.
+

© Muzeum Historii Fotografii w Krakowie