4 / 10
Portret artystek malarek podczas wystawy rysunków propagandowych Centralnego Komitetu Propagandy Związków Artystycznych z okresu wojny polsko-bolszewickiej.
+

© Muzeum Narodowe w Warszawie