6 / 10
Przygotowywanie posiłku w jednej z kolumn taborowych 1. Dywizji Piechoty Legionów.
+

© Wojskowe Biuro Historyczne