7 / 10
Ładowanie nabojów do taśm karabinu maszynowego przez ludność cywilną.
+

© Wojskowe Biuro Historyczne