8 / 10
Na podwórzu koszar przy ul. Kamiennej.
+

© Wojskowe Biuro Historyczne