9 / 10
Warszawa w sierpniu 1920 r. Na zdjęciu ul. Nowy Świat.
+

© Muzeum Narodowe w Warszawie