5 / 8
Majestatyczna Santa Maria della Salute została wzniesiona w XVII w. Wenecjanie prosili o pomoc w walce z dżumą.
+

© sbellott | Shutterstock