6 / 8
Nad głównym ołtarzem znajduje się posąg Madonny z Dzieciątkiem. Po lewo Wenecjanie klęczą w błagalnym geście. Po prawo uosobienie odpieranej dżumy.
+

© Didier Descouens | CC BY-SA 4.0