2 / 10
Podczas wycieczki w góry

© fot. archiwum wspólnoty Dzielne Niewiasty